سوغات شهرها: نقل آلوچه ای

نقل آلوچه ای اردکان یزدیزد شهری خَش با شیرینی های خوشمزه هرکجا اسم یزد برده شود نام شیرینی های یزدی نیز به دنبالش خواهد آمد و مطمئنا هر مسافری که وارد یزد بشود سراغ شیرینی سنتی یزد را خواهد گرفت. شیرینی که تولید و قدمت آن را به 200 سال پیش نسبت داده اند و کمتر خیابانی را در شهر می توان دید که مغازه شیرینی فروشی در آن دیده نشود یا بوی شیرینی از آن به مشامت نرسد. هنوز هم در خیابان قیام که یکی از خیابان های قدیمی شهر است کارگاه های شیرینی سازی و شیرینی فروشی به چشم می خورد. مکانی که پیشکسوتان و خلیفه های زیادی را در خود پرورش داده است. «حاج حسین» پیرمردی ۸۰ ساله است که موهایش را در آسیاب شیرینی سازی سفید کرده است کسی که از ۱۵ سالگی وارد این شغل شده و حالا بعد از ۶۵ سال فعالیت، هنوز هم در همین شغل شیرین قدم برمی دارد. اما او را نه در مغازه شیرینی فروشی اش در میدان خان بلکه بخاطر بیماری و کهولت سن در انبار فروش مواد قنادی اش می توان یافت. او از چگونگی روی آوردنش به تولید شیرینی یزدی می گوید: ابتدائی سابق را خوانده بودم که پدرم مرا برای شاگردی به مغازه شیرینی سازی حاجی محمد متوسلیانی در میدان خان فرستاد.آن زمان درس که تمام می شد باید دنبال کسب و کار به بازار می رفتیم و کسی دنبال کار دولتی نبود چون اعتبار بازار زیاد…