سوغات شهرها: شیرینی زنجان

قنادی یکی دیگر از مشاغلی است که در استان زنجان از قدمت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. با وجود شیرینی هایی که مخصوص خود زنجان است، می توان به اهمیت این موضوع پی برد. شصتی یکی از معروف ترین شیرینی های زنجان است که به شیوه ای ساده می توان آن را تهیه کرد، آرد، پودر قند و کره مواد تشکیل دهنده ی آن است که در زیر پنجه های استاد کار شکل می گیرد و تفت می شود، استاد کار خمیر را به اندازه ای که قوام آید ورز می دهد تا آماده ی گرفتن شکل نهایی شود. نام شیرینی شصتی از آنجا گرفته شده که استاد کار بعد از شکل دادن خمیر شیرینی با انگشت شصت یا یکی از انگشتان دستش، فشاری اندک میان خمیر می آورد تا هم شکلی زیباتر بخشیده و هم مایه ای که برای تزیین شیرینی افزوده می شود را در خود جای دهد. سفره ای از خمیر روی میز کار پهن می کند و قطعات پسته را در آنها جای می دهد، خمیر آماده را می توان با قالب تکی یا با قالب های چندتایی قالب زد و برای پخته شدن در سینی جای داد .