Mortal Kombat X را در دنیاى Super Smash Bros تصور کنید

بالاخره دو بازى Mortal Kombat X و Super Smash Bros پس از فراقى طولانى به یکدیگر رسیدند! در ادامه با ما همراه باشید تا حرکات بى رحمانه ى Mortal Kombat X را در دنیاى زیبا و کارتونىِ Super Smash Bros مشاهده کنید.

یکی از کاربران یوتیوب، حرکات X-Ray از Mortal Kombat را به Super Smash Bros، بازیِ مبارزه ای دوستانه ی کنسول های خانواده ی نینتندو، اضافه کرده و نتایجی که از آن بدست آورده، خوب بگذارید در مورد نتایج غیر قابل منتظره ی این ترکیب چیزی نگوییم!