تماشای این کلیپ دل و جرات میخواد!

صعود به بلندترین برج تلویزیونی آلمان در شهر برلین جرات زیادی می‌خواهد، مخصوصا اگر بدون وسائل ایمنی باشد.