الهی چشات پر از غم نشه اقا

الهی چشات پر از غم نشه اقا
بامداحی زیبای سید جواد مقدم
در وصف رهبر معظم