زیر دریایی هوشمند

فرآیند طراحی شناورهای دریایی به دلیل كاركرد در یك محیط دو سیاله از جمله فرآیند های پیچیده و سخت است كه در این راستا شناورهای زیر سطحی مانند زیردریایی ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و امروزه طراحی و ساخت این نوع شناورها از تكنولو‍ژی های پیشرفته در هر كشوری محسوب می گردد. زیر دریایی شناور هوشمند از نظر ظاهری به صورت دوکی بوده كه شكلی ایده آل و مناسب برای حركت زیر سطحی از لحاظ هیدرو دینامیكی و بازدهی است. این زیر دریایی با طول 100 سانتی متر از ابتدایی ترین نقطه بدنه تا انتهایی ترین نقطه پروانه در قسمت پاشنه ، قطر بدنه‌ 14 سانتی متر که از سه قسمت نیم بیضی شکل سینه، استوانه‌یی میانی و مخروطی شکل عقب تشکیل می‌شود و همچنین دارای یک برجک در قسمت یك سوم جلوی بدنه و یک جفت سکان بالایی و پایینی در قسمت مخروطی عقب و یک جفت بالک در محل نصب سکان ها و در طرفین بدنه و همچنین یک جفت بالک جلویی در قسمت ابتدایی بدنه ی استوانه‌یی شکل است وزن كلی این شناور 11 كیلوگرم است افزود: سیستم رانش شناور آریا از نوع پروانه یی و به صورت تک پروانه در انتهایی ترین قسمت بدنه ی شناور است و همچنین سیستم کنترلی شناور با استفاده از سیستم رادیو کنترلر و امواج رادیویی بوده که کنترل آن را از راه دور امکان پذیر می‌كند.سرعت حركت شناور آریا در حركت…