دردهای گردن و راههای درمان آن

دردهای گردن و راههای درمان آن: ابتدا در صورت بروز درد در ناحیه گردن باید علت آن را یافت و بعد از آن به درمان صحیح آن پرداخت. اگر دردهای ناحیه گردن عضلانی باشند باید با استفاده از ورزش های مناسب به درمان آن بپردازیم که در ویدئو که مشاهد میکنید راههای ورزش کردن صحیح نشان داده می شود.