امیر کلام

بسیاری از شاعران و ادبیان در دوره های مختلف در مدح شخصیت والای امیر مومنان سرودند . اما ! فقط نام حضرت علی "ع " زینت بخش شعر فارسی نیست . ادیبانی بسیاری از کلام مولا بهره بردند . سخم بهره از کلام امام علی (ع ) در دوره ی اوج و کلام ادب فارسی یعنی قرن هفتم و هشتم و از آن بزرگان ادبیات فارسی سعدی ؛ حافظ ؛ عطار و مولوی بوده است .