شهدای غواص دریادل و خط شکن متعلق به همه ملت ایران

توصیه های رهبری- شهدای غواص دریادل و خط شکن متعلق به همه ملت ایران بی شک در یک نظام اسلامی نگاه جامعه به سوی ولی امر آن نظام است و سخن و عمل این رهبر برای جامعه الگو است. در این کلیپ بیانات رهبرمعظم انقلاب را، در مورد ( شهدای غواص دریادل و خط شکن ) را می بینیم.