حسن ظن به خدا

خداوند متعال طبق ظن انسان با او رفتار می کند.اگر ظنش نیکو بود، پاداش نیک می دهد و اگر ظنش بد بود، کیفر بد می دهد / کتابی نوشته شده است به نام «الطریق الی الله» مؤلف این کتاب با دلائل فراوانی ثابت کرده است که نزدیک ترین راه به خداوند متعال،خوش بینی به حضرت حق- جل و علا-است. و چگونه ما خوش بین نباشیم و حال آنکه خداوند متعال کوهی را به کاهی می بخشد.با یک عمل کوچک (اما خالصانه) دست سالک را می گیرید و او را به مقصد می رساند و چه جایزه های فراوان به او مرحمت می فرماید.و بالعکس اگر ظن ما نسبت به خداوند متعال بد باشد،مرتکب بزرگترین گناهان کبیره شده ایم کما اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند:«اَکبَرُ الکَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ.» / پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:مرد فاسق و گنه کاری را در قیامت صغری(برزخ)محاکمه کردند و چون هیچ عمل صالحی نداشت او را به جهنم محکوم فرمودند.ملائک عذاب زنجیرهای آتشین به گردنش انداختند و او را به سوی جهنم برزخ کشاندند.آن مرد در همان حال رویش را پشت سر برگردانید و عرض کرد:خدایا!من به تو حسن ظن داشتم،باور نمی کردم این قدر سخت بگیری.خداوند متعال به آن ملائک وحی فرمود:با آنکه می دانم دروغ می گوید و حسن ظن درستی نداشته،ولی با این حال او را بخشیدم آری.