غار ویند کلخوران

در امتداد جاده روستای ویند كلخوران شهرستان سرعین استان اردبیل و در دامنه‌های تپه‌ها، گورستان‌هایی با سنگ قبرهای تراش‌خورده به‌ دست انسان‌ های خلاق و ساكنان پیشین این دیار وجود دارند كه عمده‌ی این سنگ قبرها به ‌شكل حیوان‌هایی مانند قوچ، پلنگ و شكل ‌ها و علامت‌ های دیگری مانند سنگ قبرهای صندوقی ‌شكل، مكعب ‌مستطیل و نقش‌ های هندسی با حجاری ‌هایی روی آن ‌ها و علایمی دیدنی ‌اند كه هر یك از آن ‌ها در نوع خود اثری درخور تحسین هستند. بسیاری از این سنگ قبرها با توجه به علایم و اشكال آن ها مشخص و متمایز از دیگر سنگ قبرها هستند كه به احتمال زیاد با توجه به شباهت اشكال و نقوش آن‌ها به سنگ قبرهای منطقه‌های همجوار كه كارشناسان درباره‌ی آن‌ ها تحقیق كرده‌اند، به دوران سلجوقی، تیموری و صفوی تعلق دارند. علاوه بر جاذبه‌ هایی كه به آن‌ ها اشاره شد، در زیر تپه‌ ها و صخره ‌های اطراف این روستا، دهكده ‌ای سنگی با مجموعه‌ای از خانه‌ های سنگی منفرد به ‌صورت یك پدیده‌ی معماری، تاریخی و باستانی استثنایی وجود دارد كه شكل كنده شدن خانه ‌ها در زیر تپه ‌های سنگی و رسوبی و نوع كنده شدن آن‌ ها كه به خلق چنین آثاری منجر شده، در نوع خود كم‌نظیر است. دهكده‌ی صخره‌یی ویند در جنوب غربی سرعین و در نزدیكی جاده‌ی اردبیل…