دق اکبرآباد خوسف

دق اکبرآباد (به دق گیو هم شناخته میشود) در موقعیت جغرافیایی 59 درجه و 16 دقیقه شرقی و 32 درجه و 30 دقیقه شمالی در جنوب روستای گیو در استان خراسان جنوبی و در 35 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند قرار دارد. طول این دق 25 کیلومتر و عرض آن در حدود 6 کیلومتر است. در مرکز دق زمینهای قلیایی مسطح با عمق زیاد و درصد شوری نمک بالا قرار دارند که عملا از رشد هرگونه گیاهی جلوگیری میکنند. در حاشیه دق زمینهای کشاورزی روستاهای اطراف قرار گرفته است. برای دسترسی به دق مسیر بیرجند به روستای گیو و ادامه آن به سمت جنوب از داخل دق عبور میکند. برای رفتن به این منطقه از شهر بیرجند باید به شهر خوسف و سپس به روستای اکبرآباد جهت رسیدن به دق اکبر آباد سفر نمایید. فاصله شهر بیرجند تا دق اكبرآباد در حدود 100 کیلومتر، معادل یك ساعت فاصله زمانی است. دق اكبر آباد در شمال غربی كویر لوت واقع شده و منطقه ای است وسیع از خاکهای سله بسته که به دق اكبراباد شهرت یافته است. دق به سرزمین‌های نسبتاً همواری گفته می‌شود که رودخانه‌ای در آن جریان دارد و به دلیل شیب ناچیز و کم، رسوبات ریزدانه در آن‌ها ته‌نشین می‌شوند و اشکال نسبتاً مسطح و همواری به رنگ‌های روشن را به وجود می‌آورند. دق‌ها یکی از پدیده‌های بسیار جالب هستند که قابلیت نفوذپذیری کمی دارد و کمبود…