خلال پوست پرتقال

پوست پرتقال سرشار از ویتامین ث است و داروی سرما خوردگی است. اگر سرما خوردید، با کمک بزرگترها، پوست یک پرتقال رسیده را در سه لیوان آب بجوشانید؛ بعد آن را با عسل شیرین کنید و بنوشید. از پوست پرتقال برای تمیز کردن کیف و کفش چرمی تان و برق انداختن آنها نیز می توانید استفاده کنید.