صنعت نان

غلات بویژه نان از منابع اصلی الگوی روزانه جامعه ایرانی است و براساس ارزش های دینی از حرمت و جایگاه مقدسی نزد مردم برخوردار است. مصرف نان بخش عمده ای از نیازهای انرژی و پروتیین بدن را تامین می کند بطوری که روزانه 30 درصد انرژی دریافتی و حدود 40 درصد از پروتئین مصرفی خانوارهای کشور از طریق نان تامین می شود از طرفی با توجه به ارزش غذایی نان و وجود مواد مغذی نظیر کلسیم، آهن، روی و نقش این مواد در تغذیه و سلامت جامعه مورد توجه کارشناسان و متخصصین تغذیه می باشد. به منظور کاهش ضایعات نان و نیز بهبود کیفیت پخت آن و رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم، لازم است تولید نان به روش صنعتی جایگزین روش سنتی گردد. بررسی ها نشان داده که کیفیت بالای نان تولیدی، کاهش استهلاک ماشین آلات، کاهش نیروی انسانی، کاهش مصرف سوخت، بهداشتی بودن کامل نان، امکان نظارت واحد کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول، عدم استفاده از جوش شیرین، یکنواختی پخت، تولید انبوه و بسته بندی بهداشتی نان از جمله مواردی است که ضرورت بهره گیری از خطوط انبوه و صنعتی شدن تولید نان را دو چندان می کند.