طریقه مصرف سس مایونز

وقتی که سالاد درست می کنیم و در آن از کاهو استفاده شده نباید سس مایونز را تا هنگام مصرف روی آن بریزیم زیرا سرکه مخلوط شده با سس باعث پلاسیده شدن کاهو می شود پس مخلوط سس و سرکه را هنگام مصرف باید روی سالاد ریخت.