صنايع دستي: جاجیم بافی

آذربایجان شرقی به عنوان بخشی كهن و تاریخی از سرزمین ایران دارای رشته‌های گوناگون و متنوع صنایع دستی است. جاجیم بافی یک نوع دست بافت عشایر این استان است که زنان عشایری در موقع فراغت در محل سکونت به خصوص در فصول مساعد آنرا با دست و سایر وسایل مورد نیاز بافتنی می بافند. جاجیم پارچه ای ضخیم و کم عرض است که با استفاده از پودهای کلفت بافته میشود. رنگهای به کار رفته در جاجیم در 6 تا 8 رنگ و بیشتر از رنگهای سنتی و گیاهی و طرحها ی ساده وهندسی و اغلب به دو شکل راه راه و ستاره ای است. جاجیم ها اغلب به صورت نوارهایی با عرض 25 تا 30 سانتیمتر و طول 50 متر بافته میشوند. برای استفاده از جاجیم چند نوار کنار همدیگر دوخته میشوند تا پارچهای بزرگ فراهم شود.