صنايع دستي: ورنی بافی

ورنی بافی یکی از شاخص ترین رشته های صنایع دستی آذربایجان شرقی بوده و بیش از 20هزار نفر در زمینه تولید و فروش ورنی استان مشغول بکار هستند . ورنی ، دست بافته ای است که از لحاظ تکنیک بافت بین گلیم و قالی قرار می گیرد بدین صورت که مانند گلیم یا قالی بر روی دار عمودی یا افقی بافته می شود و دارای پود ضخیم است . این دستبافته در عین سادگی و سبکی گلیم مثل قالی نیز ظرافت خاص هنری دارد و به دلیل استفاده از گره پرزدار در بافت آن جزو گلیم و از لحاظ طرح ، نقشه و شکل ظاهری مشابه قالی به نظر می آید . در بررسی طرح و نقشه ورنی ها گاه به تصویری از زندگی عشایری بر می خوریم که اجزای آن هر یک در گوشه ای از این منظره به حیات رمزگونه خود در قالب باورها و اعتقادات بافندگان می پردازند . بافت ورنی در بین عشایر ساکن در منطقه قره داغ بویژه اهر ، هوراند ، هریس ،کلیبر ، ورزقان ، خداآفرین و آبش احمد رواج دارد. نقوش زیبای ورنی ، موتیفهای ثابتی هستند که در میان حاشیه محصور شده اند و هیچ اتصال بصری بین اجزاء یافت نمی شود . در سالهای 1386،1387و 1389 هنر ورنی بافی آذربایجان شرقی موفق به کسب نشان مهر اصالت یونسکو شده است .