نقش برجسته های مسی

بسمه تعالی مس کاری که من انجام می دهم اسمش را گذاشته ام نقش برجسته های مسی. در سن شش هفت سالگی به نقاشی علاقه پیدا کردم بدون داشتن استاد که امکانش نبود در بچگی هایم من نقاشی می کشیدم. پدرم مرد متعصبی بود من داخل خانه روی زمین دراز کشیده بودم و چهره ی کولی را کار می کردم صدای در حیاط آمد احساس کردم پدرم است فرش را پس کردم و نقاشی را دادم زیر فرش که ایشان نبینند ایشان وقتی داخل خانه آمد فهمید من دارم نقاشی می کشم با پایش فرش را پس کرد با پایش نقاشی را داد اینور و نگاه کرد من واقعا منتظر مشت و لگد بودم ناگهان دیدم یک یک تومانی تازه ، یک تومانی نقره که تازه درآمده بود یک تومانی نقره افتاد روی زمین من خیلی خوشحال شدم دیدم پدرم مثل اینکه نقاشی را می فهمد و درک می کند. تنها مشوق من در زندگی او بود . از آن به بعد من دیگر واقعا رشد کردم بنده حدودا 63 سال ام است از سن 13 سالگی وارد کار شدم از 17 سالگی وارد تابلوسازی شدم انگیزه ام این بود که آن زمان تابلوهای نئون درست می کردم و تابلوهای پلاستیک بازتاب خوبی نداشت من مس را به عنوان یک کار جدید آوردم در صورتی که مس خیلی قدیمی است مس قبل از آهن به وجود آمده است. این که من صدایم کمی بم است و نمی توانم خوب حرف بزنم اولا مربوط به کارم می شود چون کارم باعث شد که حنجره ام از بین برود . حنجره…