صنايع دستي: كاشی 7 رنگ

من زمانی که بچه بودم می رفتم مساجد و این کارهای کاشی سنتی را نگاه می کردم . در ضمن داخل کارگاه پدرم هم مشغول شدم علاقه داشتم شوق داشتم اول به من بوم کاری دادند یعنی رنگی که روی کاشی سنتی می کشند بعد کم کم متوجه شدم که شغل و هنر خوبی است و سنتی است و مشغول همین کار شدم من متولد 1317 هستم و حدود بیست و هفت هشت سال است که مشغول هستم البته در کار سنتی و کاشی آستان قدس کار کردم. زمانی که پدرم سرپرست کاشی پزی آستان قدس و مسجد گوهرشاد بود. این کتیبه ای که ملاحظه می کنید رنگ های خام هفت رنگی سنتی است زمانی که برای پخت و حرارت دیدن می رود این رنگ ها مشخص می شود. کاشی هفت رنگ اصولا به صورت پلاک است. پلاک یعنی 15*15، 20*20، 25*20 اینها را ردیف می چینند به آن ابعادی که سفارش گرفته اند و خط یا آیه ی قرآن را روی همین پلاک ها و کتیه ای که چیدیم و می خواهیم کار سنتی روی آن انجام دهیم طراحی می کنند. این ها را روی مبنای خودش رنگ آمیزی می کنیم بعد که رنگ آمیزی شد و عیب و ایرادی نداشت پشتش را شماره می گذاریم مثلا این خشت را برمی داریم پشتش شماره می گذاریم . اینجا شماره می گذاریم 1 ، یکی بعدی 2 ،این 3 و همین طور ، بعد از این که شماره گذاری کردیم اطراف این خشت را پاک می کنیم و می رود برای پخت. این کوره که ملاحظه می کنید دهانه ی کوره ی کاشی سنتی هفت رنگی…