صنايع دستي: در چوبی قدیمی

چوب از نظر گیاه شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. چوب بی گمان یکی از بهترین و سودمندترین مواد خام طبیعت است که ابتدا ماده ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. سپس برای ساخت اکثر اشیاء و ابزارهای سودمندی که انسان قرنها برای پیشرفت زندگی خود به آنها متکی بوده به کار رفت. چوب تنها منبع طبیعی تجدیدپذیر است که یکی از مفیدترین موادی است که ما در اختیار داریم. چوب محکم است اما می توان به سادگی آن را برید و به شکل های مختلف در آورد که بخش عمده آن از تنه درخت ها به دست می آید. از جمله مهمترین کاربردهای چوب: استفاده از چوب در ساخت مصنوعات چوبی، استفاده از چوب برای نماسازی و تزئین، استفاده از چوب برای کارهای کمکی در ساخت و ساز مانند قالب سازی، چوب بست و ... در هر شهر و دیاری وجود آثار تاریخی و قدیمی نشان از عمق تمدن و میراث فرهنگی آن شهر به شمار می رود. یکی از این نشانه ها و میراث فرهنگی که به شکل بسیار زیبایی نظر هر بیننده تیزبین و صاحب اندیشه را به خود جلب می کند درهای چوبی محلات قدیم است. در محله های قدیمی با برخورداری از نمادها و معماری خاص خود، درهای چوبی قدیمی بر دیوارهای گلی هنوز هم بر پاشنه چوبی خود می چرخند.