سفال شهرستان سرباز

365
21 مهر 1394

سفالگران خاک مورد مصرف را از نزدیکی محل زندگی شان تهیه میکنند. پس از کوبیدن آن وجدا کردن ناخالصی ها ،خاک را الک کرده و با اضافه نمودن آب، به آن رنگ گل حاصل میشود. (قدمت بالغ بر ۲۰۰۰ سال) بیشتر ساخته های این افراد ،کوچک وتزیئنی است مانند کوزه ،گلدانهای کوچک و بزرگ ،جاشمعی و عود سوز چلیم ،سر قلیان و سفالهایی که جنبه کاربردی دارند نیز در ساخت قلیان ،دیگ و خمیر دان خلاصه میشود .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x