صنايع دستي: نقش سنگ

بسمه تعالی – نقش سنگ از هنر قلم زنی خیلی چیزها به دست آوردم. اول از همه برکتی است که در این کار وجود دارد و شاید در کارهای دیگر به دست نمی آوردم. این سنگ جزو بی نظیرترین سنگ هایی است که فقط در مشهد مقدس پیدا می شود. کوه های خلج و اطراف آن معدن هایی هستند که این سنگ در آنجا وجود دارد و این سنگ خیلی حسن های خوبی دارد یعنی انعطاف خوبی برای هر کاری که بخواهیم انجام دهیم دارد. حتی برای ظروفی که قرار است با آن غذا بپزیم یا ظروف تزیینی یا برای تابلوهای نفیسی که در دنیا تک باشد. اسم علمی این سنگ سرپانتین است و اسم محلی آن هم سنگ هر کاره است. هر کاری با آن می توان انجام داد زمانی که سنگ از کوه جدا می شود و ما سعی می کنیم که همان جا یک سری رگه های ریزی در سنگ دارد که ما احتمال می دهیم از هم جدا بشود سعی می کنیم همان زمان سنگ را از هم جدا کنیم و به تکه های مختلف کوچک و بزرگ دربیاوریم و با عمل و کاری که رویش انجام می شود سنگ را هنگره می کنیم بعد وارد کارگاه سنگ تراشی می شود کارگاه سنگ تراشی هم دو نوع کار دارد یک نوع کار است که به صورت حجمی انجام می شود و یک سری کار هم هست که به صورت برشی انجام می شود. این سنگ بعد از این که از کارگاه سنگ تراشی خارج می شود به مرحله ی قلم زنی می رسد و وارد کارگاه قلم زنی می شود زمانی که وارد کارگاه قلم…