اماکن تاريخي: خانه نصیرالملک

حاجی میرزا حسنعلی خان نصیر الملک پسر سوم حاجی قوام الملک، از حکام فارس در دوره قاجاریه بود. آنچه اکنون از منزل نصیر الملک باقی مانده شامل تالار اصلی ، قسمتی از حیاط اندرونی ، بخش بیرونی و زیرزمین است. تالار آینه به صورت قرینه ساخته شده و در دو ضلع آن دو اُرسی ( نوعی درِ قدیمی که دارای چهارچوب مخصوص بوده و با بالا و پایین رفتن باز و بسته می شده است )بزرگ سراسری با گره چینی های ظریف و شیشه های رنگی که به دو حیاط اندرونی و بیرونی ارتباط دارد، مشاهده می شود. در دو ضلع دیگر تالار یک شاه نشین مرکزی که از دو طرف با ارسی به دو اتاق مجاور باز می شود، وجود دارد . منزل نصیرالملک مانند دیگر منازل قدیمی دارای زیرزمین پیچ در پیچ با قوس ها و نورگیرهای مشبک سنگی زیباست. برای نماسازی بنا از گچ کاری به شیوه ساسانی استفاده شده است. تزئینات گچ و آینه عمده ترین تزئینات این منزل را تشکیل می دهد و تالار و اتاق ها با نقوش ترکیبی ایرانی و اروپایی پوشیده شده است. سقف هر طبقه تخته کوبی شده و دارای نقاشی هایی به سبک اروپایی است . خانه تاریخی نصیر الملک به شماره 1068 به ثبت ملی رسید .