یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره :)))

کلیپ بامزه یه دختر دارم شاه نداره