شعار مرگ بر آمریکا توسط عده ای هموطنان در خیابان

ویدئوی مرگ بر آمریکا

طنزشعارمرگبرآمریکاهموطنکلیپ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x