دستگیری رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل به اتهام فساد

دستگیری رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل به اتهام فساد مالی - جان اش رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتهام فساد مالی دستگیر شده است. مقامات آمریکایی روز سه شنبه اعلام کردند او در ازای کمک به اجرای پروژه های ساختمانی بیش از یک میلیون دلار رشوه دریافت کرده است.