کتک زدن نماینده پارلمان هند به دلیل خوردن گوشت گاو

گروهی از نمایندگان حزب ملی هند در کشمیر یکی از اعضای مستقل پارلمان را به دلیل خوردن گوشت گاو کتک زدند. هندوان گاو را مقدس ترین حیوان می دانند.

فیلمکتک زدننمایندهپارلمان هندگوشت گاو

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x