لحظه انفجار بمب در آنکارا - انفجار دو بمب بصورت انتحاری

گزارش ها هاکی از کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۵۰ نفر دارد

خبریافنجار بمبآنکاراانفجار دوبمب انتحاری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x