لحظه انفجار بمب در آنکارا - انفجار دو بمب بصورت انتحاری

گزارش ها هاکی از کشته شدن ۲۰ نفر و مجروح شدن ۵۰ نفر دارد