اعلام سه رو عزای عمومی در ترکیه توسط داووداوغلو

اعلام سه رو عزای عمومی در ترکیه توسط داووداوغلو بخاطر کشته شدن بیش از ۸۰ نفر در بمب گذاری اخیر در آنکارا