آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس

464
20 مهر 1394

آرزوی مرگ و تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس - تهدید دکتر صالحی به اینکه روی شما سیمان میریزیم و دفنتان میکنیم


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x