رسایی : روح الله حسینیان در بیمارستان بستری شد

روح الله حسینیان پس از جلسه دیروز مجلس و درگیری لفظی با صالحی دچار عارضه قلبی و در بیمارستان بستری شده است - صالحی از حسینیان عیادت کرد علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه روح الله حسینیان او را تهدید به مرگ کرد، در بیمارستان به عیادت این نماینده مجلس رفت و برایش آرزوی سلامتی کرد.