بچه ای که نا امید نمی شود

این فیلم مفرح کودکانه به اندازه ای گویا است که نیاز به توضیح ندارد و فقط باید آن را تماشا کرد.// امیدوار انگیزه روحیه کودک خردسال نوزاد کم سن و سال لجباز سمج بازیگوش بازی ((