سوهان قم از نگاه توریست اروپایی

سوهان گونه هایی شیرینی ایرانی و به عبارتی، نوعی حلوا است که از گندم نیز می پزند. سوهان به شکل ها و انواع مختلفی نظیر: سوهان عسلی، سوهان کنجدی، سوهان حلوایی، سوهان بادامی، سوهان گزی، سوهان لقمه، سوهان کره ای و غیره تولید می شود. سوهان قم معروفیت جهانی دارد. // دانلود ویدیو کلیپ خوراکی غذا شیرینی ایران گردشگر