حادثه عجیب در مسابقه فوتبال

در جریان یک مسابقه فوتبال و هنگام حمله یکی از تیم ها به دروازه تیم حریف یکی از تماشاگران به اندازه ای هیجان زده می شود که ...بهتر است فیلم را با هم ببینیم. / سقوط پرش پریدن عجیب شگفت انگیز جالب حاشیه پشت دروازه