پل هنگام عبور گردشگران واژگون شد

پل معلقی که بر روی دریاچه وای کارمونا (Waikaremoana) در نیوزیلند احداث شده، هنگام عبور ۴ گردشگر اروپایی، واژگون شد و زیر پای آنها را خالی کرد.این حادثه در ماه سپتامبر (شهریور) گذشته اتفاق افتاد و این پل ۶۵ متری بر اثر پاره شده یکی از کابل های نگهدارنده، واژگون شد.سه گردشگر بر اثر این حادثه در دریاچه افتادند و یکی از آنان هم به پل آویزان ماند/دانلود