پلیکان پرواز یاد می گیرد.

446
20 مهر 1394

پلیکان جوان هنگامی که جوجه بود والدینش را هنگام یک توفان از دست داد. مردی جوجه پلیکان را بزرگ کرد. اکنون پرنده به سنی رسیده است که باید پرواز کردن را یاد بگیرد. این فیلم جذاب را با هم می بینیم. /// پرنده پرندگان دریایی دوستی با حیوانات مهربانی محبت انسانیت


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x