کنسرت نور آلمانی ها در ایران روی بدن برج آزادی تهران

گزارش اختصاصی تی وی پلاس از اولین کنسرت نور در ایران. این برنامه، طرح مشترک ایران و آلمان بود که با تلاش هنرمند آلمانی فیلیپ گایست به مدت سه روز اجرا شد