تعداد جمعیت استقبال کننده مردم مازندران از روحانی

واقعیت استقبال معنادار مردم مازندران از روحانی!

سیاسیحسن روحانی در ساریروحانی در مازندراندولت تدبیر و امیددولت یازدهمسفر روحانی به ساری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x