فردوسی پور در خندوانه به اشتباهات پیامکی اش اعتراف کرد

کلیپ عادل فردوسی پور که از اشتباهاتش در اس ام اس ها می پردازد.