روایت فردوسی پور از خاطره موتور سواری در خندوانه

کلیپ خاطره عادل فردوسی پور از موتور سواری در خندوانه .