بعضیا کلا استعدادای نهفته ای دارن که یه روز شکوفاش میکنن :)

کلیپ رقص کردی با انگشت ! باحاله