گورانی حسن زیرک به دنگی سامانی خیالی

725
20 مهر 1394

مجتمع فرهنگی بانه به هاوکاری گروهی سنتی نالی به دنگی سامانی خه یالی گورانی حسن زیرک به دنگی سامانی خیالی سامان خه یالی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x