گورانی عدنان کریم

415
20 مهر 1394

سلاو به بریزان وبینندگانی عزیز
عدنان کریم تقلید از حسن زیرک
زۆر خۆش حتما بببینن

موسیقیعدنان کریمدانلود گورانی عدنان کریمآهنگی عدنان کریمدانلود گورانی عدنان کریم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x