گورانی عدنان کریم

571
20 مهر 1394

سلاو به بریزان وبینندگانی عزیز
عدنان کریم تقلید از حسن زیرک
زۆر خۆش حتما بببینن


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x