ساعت سونتو M5

ساعت سونتو M5 دارای ضربان سنج قلب و مناسب برای ورزش های داخل سالن - فروشگاه سونتو www.Suuntoshop.ir