تبلیغات گستردۀ مسئولین ساروی برای استقبال حسن روحانی 2

خطابم به مسئولین اینه که به جای اینهمه خرج کردن در راه تبلیغات، کمی به فکر فقیر و فقرا باشید، والله قسم آن دنیا باید پاسخگو باشید.

سیاسیحسن روحانیسفر حسن روحانی به ساریحسن روحانی در ساریدولت تدبیر و امید در ساریدولت یازدهم در ساری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x