E3 2015: تریلر جدیدى از بازى DOOM منتشر شد

در کنفرانس Bethesda در E3 دو ویدیو از گیم پلى بازى DOOM به نمایش گذاشته شد. در ادامه با یکى از این ویدیو ها با ما همراه باشید.

همانطور که ذکر شد، در کنفرانس Bethesda دو بار شاهد DOOM بودیم که البته فقط یکی از آن ها طرفداران را به وجد آورده که نشان دهنده ى جهنم و هرج و مرج حاکم بر بازى می باشد.