E3 2015: اطلاعات کامل از ساخت وسایل در Fallout 4

همانطور که انتظار می رفت، Fallout 4 راه هاى زیادى براى کشتن دشمنان روبروى شما قرار می دهد. در ادامه با اطلاعات جدید بازى با ما همراه باشید.

زمان بسیار زیادی از رونمایى Fallout 4 در E3 مختص ساخت وسایل و شخصی سازی اسلحه ها بود.

این وسایل و اجزا از مصالحى که در دنیاى بازی پیدا می کنید و یا از مواردى که در سطل آشغال هایى که در تمامی بازی های Bethesda وجود دارد، ساخته می شوند. همانطور که Todd Howard در کنفرانس گفت، در این عنوان تمامى آیتم ها براى هدفی بوجود آمده اند.

یکی از جالب ترین قابلیت های جدید بازى این می باشد که بازى اجزای مختلفی که براى ساخت یک وسیله نیاز است را به شما اعلام می کند و می توانید با اجزای مختلف یک وسیله، ولی با شکل های متفاوت بسازید و اسلحه هاى خود را شخصى سازى کنید.

البته تمام بازى فقط به این موارد محدود نمی شود، شما می توانید در دنیای این بازی شهرهای خود را بسازید و آن هارا به یکدیگر با جاده هاى تجاری وصل، با ساخت شبکه ى برقی از آن ها دفاع و در آخر ساکنین درون بازى را به آن ها جذب کنید.