E3 2015: تیزری کوتاه از تغییرات جدید در The Elder Scrolls Online

معرفی بازی کارتی The Elder Scrolls: Legends تنها خبر مربوط به این فرانچایز در E3 2015 نبود، بلکه آنطور که Bethesda قول داده است، در آینده تغییراتی در Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited رخ خواهد داد.