۶ دقیقه از گیم پلی Devil May Cry 4 Special Edition

یک هفته تا عرضه Devil May Cry 4 Special Edition مانده است و اگر هنوز در تردید هستید که این بازی را تهیه کنید یا نه، شاید این ویدیو که قطعه هایی از گیم پلی را به نمایش میگذارد، در تصمیم گیری به شما کمک کند.

در Devil May Cry 4 Special Edition شخصیت های Vergil, Trish, و Lady قابل بازی هستند و در تریلر زیر می توانید قسمت هایی از گیم پلی مربوط به هر یک از این کاراکتر ها را تماشا کنید.