گونه هاي گياهي: گل جعفری

گیاهی یکساله یا چند ساله‌است، این گل دارای ۵۶ گونه و از خانواده گل آفتابگردان بوده و بومی امریکای شمالی و جنوبی است. گل جعفری محل‌های گرم و آفتابی را دوست داشته و بذر آن‌ها را از نیمه اسفند تا آخر فرودین در خزانه می کارند.گونه‌هایی از آن که در باغ‌ها و باغچه‌ها کاشته می‌شوند شامل: جعفری افریقایی که گل‌های بزرگ به رنگ نارنجی یا زرد دارد.قرنفل هند که گل‌های زرد مایل به قهوه‌ای تا قرمز دارد.ترخون زمستانی ساقه‌های بلند بی شاخ و برگ داشته و دارای گلهای زرد طلایی کوچکی می‌باشد.گل جعفری بسیار مناسب برای مرزبندی و جدا کردن فضاها در باغ میباشد ،ارتفاع این گل بین 10 تا 50 سانتی متر میباشد و یک تا دو سال برای رسیدن به ارتفاع نهائی زمان لازم است .در زیستگاه بومی خود که ارتفاعات مرکزی مکزیک می باشد فصل شکوفایی از ماه تیر می باشد تا زمانی که سرما بسیار شدید شود.گلها به رنگ های زرد ، نارنجی ، قرمز یا به صورت دو رنگ میباشند.گلها همزمان هم نر هستند هم ماده و گرده افشانی توسط سوسکها ، مگس ها و حشرات دیگر انجام می شود.در گرمای تابستان گلدهی کاهش پیدا می کند اما وقتی هوا خنک تر شود ، گیاه دوباره گلدهی را از سر می گیرد.برگ همه گونه ها شامل غدد چربی می باشد که روغنی تند می باشد.گل جعفری برای رشد نیاز به خاک رسی یا لومی مرطوب…